Trudničko bolovanje radi održavanja trudnoće

Trudničko bolovanje radi održavanja trudnoće
Administracija Džep Lepota i zdravlje Srbija Sve vesti Top

PREĐITE ODMAH NA ČLANAK KOJI OBUHVATA NOVI ZAKON O TRUDNIČKOM I PORODILJKSOM BOLOVANJU

 

ZAKON PRE 2018.

 

Kada se može otvoriti trudničo bolovanje radi održavanja trudnoće i kako se isplaćuje naknada zarade?

 

Trudničko bolovanje predstavlja pravo zaposlenih trudnih žena, isključivo u radnom odnosu kod Poslodavca, i može se otvoriti odmah na početku trudnoće, u trajanju od 30 ili više dana.

U prvih 30 dana, naknadu zarade isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava, a ukoliko je potrebno produženje bolovanja preko 30 dana, zaposleni se upućuje lekarskoj komisiji koja će proceniti da li je potrebno dalje produženje bolovanja.

Ukoliko komisija produži bolovanje preko 30 dana usled odredjenih komplikacija u vezi s održvanjem trudnoće, poslodavac vrši obračun naknade zarade, i dostavlja ga matičnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koja utvrđuje pravo na naknadu i njenu visinu.

RFZO isplaćuje obračunate naknade zarade najkasnije u roku od 30 dana od datuma podnošenja zahteva za refunadaciju sredstava i to na namenski račun poslodavca (račun za bolovanja), odakle se naknada zarade isplaćuje zaposlenom.

Poslodavac može iz svojih sredstava isplaćivati naknade zarada za više meseci, a zatim objedinjenim zahtevom može refundirati od RFZO.

 

Za više informacija na ovu temu, ali i u vezi sa ostalim pravima trudnica i porodilja,  možete se obratiti Trudničko-porodiljskom servisu.