Dobrodošao u tvoj kraj!

Portal umomkraju.rs želi da promoviše pozitivne poslovne vrednosti i omogući lak i kvalitetan pristup informacijama koje zapravo svakog interesuju.

Uvrstiti biznis u ovaj direktorijum podataka za pravno lice znači korak više u marketingu i korak bliže kupcu, a za jednog običnog posetioca tačan i odabran skup informacija koje se lako konvertuju u kupovinu ili začetak interesovanja ka određenom brendu ili firmi.