Prijava događaja

NAPOMENE:

popuniti putem računara (preporučljivo)
unosi koji su odobreni biće objavljeni u roku od 1 do 5 radnih dana – nakon izvršene uplate ili nakon drugog odobrenja administratora
u obzir se neće uzeti unosi događaja koji se odigravaju uskoro – ne kraće od 7 dana do početka dogadjaja

koncert, predstava, radionica i slično
Navesti sve datume istog događaja
*ako je dostupan
*ako je dostupan odnosno ukoliko organizator ima godišnji nalog
Mesto, Adresa, Vebsajt, Telefon