Promo akcije

500 RSD

Каtеgоriја:

Оpis

Korisnici portala će moći da po Vašim uslovima iskoriste određene promocije čak iako niste zakupili godišnji nalog. Neka više ljudi koristi Vaše usluge – popust/vaučer za obrok, kartu za bioskop, smeštaj …

 

  • 1 popust/akcija/vaučer
  • Minimalni rok iskoristivosti/važenja – 30 dana
  • Podaci o organizatoru akcije u opisu

Rеcеnziје

Јоš nеmа kоmеntаrа.

Buditе prvi kојi ćе nаpisаti rеcеnziјu zа „Promo akcije“

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа.