Događaj u kalendaru

500 RSD

Каtеgоriја:

Оpis

Objavite pojedinačni događaj.

Iskoristite mogućnost da predstavite svoju izložbu, radionicu, događaj od javnog značaja, predstavu, film…

  • Zatražite posebnu ponudu ako ste mladi pojedinac koji promoviše svoj rad.
  • Zatražite posebnu ponudu ako predstavljate pozorište, muzej ili drugu kulturnu ustanovu.
  • Zatražite posebnu ponudu ako planirate da objavite više od 10 događaja.

Rеcеnziје

Јоš nеmа kоmеntаrа.

Buditе prvi kојi ćе nаpisаti rеcеnziјu zа „Događaj u kalendaru“

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа.