Politika privatnosti

Politika privatnosti


Ko smo mi


U MOM KRAJU, Beograd, info@umomkraju.rs, 0645424400 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

U MOM KRAJU prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona


Svrha obrade i pravni osnovU MOM KRAJU koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Kreiranje korisničkih naloga
Pružanje osnovnih usluga
Korisnička podrška
Komunikacija sa korisnicima

U MOM KRAJU podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.


Korisnici podataka


ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.


Zaštita podatakaU MOM KRAJU štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Antivirus zaštita

U MOM KRAJU čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od Dok god korisnik sam ne zahteva brisanje njegovih podataka, a u skladu s tim da daje pristanak na nepotpuno korisničko iskustvo.


Automatizovano donošenje odluka i profilisanjeU MOM KRAJU vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje. Automatizovano donošenje odluka i profilisanje vrši se na sledeći način:
U svrhu kreiranja naloga na portalu.


Transfer podataka o ličnosti van EUU MOM KRAJU ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.


Transfer podataka o ličnosti van SrbijeU MOM KRAJU ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.


Prava građana


Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem U MOM KRAJU na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon info@umomkraju.rs, 06454224400


Nadležni organ


Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.