Na ovom mestu možete podizati novac sa bankomata. Za druge poslove posetite obližnju ekspozituru Banke Intessa.

Radno vreme

Ponedeljak

-

Utorak

1

Sreda

radno vreme objekta

Četvrtak

radno vreme objekta

Petak

radno vreme objekta

Subota

radno vreme objekta

Nedelja

radno vreme objekta

radno vreme objekta

Pokaži putanju